FORMA

Miedzynarodowy festiwal teatru formy

PREZYDENT KRAKOWA PROF. JACEK MAJCHROWSKI ZAPRASZA

Aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYŻYWIENIE PODCZAS FESTIWALU „Materia Prima. 3.Międzynarodowy Festiwal Teatru Formy. Bieguny Kultury”

Dodano: czwartek, 04 grudzień 2014


ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYŻYWIENIE PODCZAS FESTIWALU „Materia Prima. 3.Międzynarodowy Festiwal Teatru Formy. Bieguny Kultury”

Teatr Groteska, w związku z realizacją Projektu „Materia Prima. 3. Międzynarodowy Festiwal Teatru Formy. Bieguny kultury”  dofinansowanego ze środków Programu „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014,  zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty cenowej na wyżywienie Gości Festiwalu.

Projekt Materia Prima. 3. Międzynarodowy Festiwal Teatru Formy. Bieguny Kultury finansowany z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, oraz środków krajowych.

I.        ZAMAWIAJĄCY

Teatr Groteska

ul. Skarbowa 2 ; 31-121 Kraków

tel. 12 633 48 22,  12 631 81 80

NIP:675-02-00-108
REGON: 000278793

 

Osoba do kontaktu:   Katarzyna Kuźmicz  – Koordynator Festiwalu

Email:  k.kuzmicz@groteska.pl,  

Tel: +48 793345006.

 

II.      PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Zamawiający zwraca się z prośbą o składanie ofert  na wyżywienie gości Festiwalu: grup artystycznych oraz prelegentów i uczestników konferencji  oraz sesji naukowej.

III.    SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ø        Przedział czasowy wyżywienia oraz działania Klubu Festiwalowego 19 luty 2015 – 1 marca  2015.

Ø        Wyżywienie ok. 130 osób (liczba może się wahać w zależności od napływających stopniowo potwierdzeniem przyjazdu zaproszonych Gości): lunch + kolacja codziennie podczas trwania Festiwalu (ok.100 osób sprecyzowanych, osoby dodatkowe dodane w późniejszym terminie)

Ø        Lunch na ciepło: przystawka (sałatka lub zupa), danie główne (opcja mięsna/wegetariańska), deser + woda/sok

Ø        Kolacja w formie bufetu na zimno

 

Ø        Dogodna lokalizacja od:

-  Biura Festiwalowego oraz siedziby Zamawiającego (Teatru Groteska) – maksymalnie  500 metrów, ok. 10min pieszo,

Ø        Profil lokalu:  klubo-kawiarnia kulturalno-artystyczna z doświadczeniem w obsługiwaniu międzynarodowych imprez, festiwali o charakterze artystycznym, spełniająca rolę Klubu Festiwalowego podczas trwania Festiwalu

Ø        Metraż lokalu:  minimum  175 m² otwartej przestrzeni

Ø        Możliwość zaaranżowania przestrzeni lokalu w zależności od potrzeb  (ustawienia krzeseł, stołów, sof)

Ø        Obsługa lokalu -  znajomość języka angielskiego

Ø        Możliwość otwarcia lokalu do późnych godzin nocnych (np. do godz. 1:00 w nocy)

Ø        Możliwość dowozu ciepłych posiłków do podanych wcześniej lokalizacji: usługa cateringowa z serwisem

Świadczenie usługi cateringowej polegać ma na przygotowaniu, dostarczeniu i podaniu posiłków (rozłożenie na stołach) do wskazanej lokalizacji na terenie Krakowa, z zachowaniem jakości i warunków usługi, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Lokalizacje dowozu:

- Nowohuckie Centrum Kultury, aleja Jana Pawła II 232, 31-913 Kraków

- Studio TV Łęg,  ul. Nowohucka 44, 31-580 Kraków

- Teatr Ludowy, ul. osiedle Teatralne 34, 31-948 Kraków

Ø        Serwowanie międzynarodowego – różnorodnego menu, z uwzględnieniem posiłków wegetariańskich (dodatkowo: 2os. alergia pokarmowa; 1os. dieta bezglutenowa)

Ø        Szczegółowe zapotrzebowanie na posiłki (Lunch/kolacja/catering-liczba) w terminach:

DATA

LUNCH

 

KOLACJA

CATERING

Lunch

CATERING

Kolacja

19.02

8

11

-

-

20.02

21

33

Niedoprecyzowane – max.11

Niedoprecyzowane – max.11

21.02

10

44

11

-

22.02

49

50

-

Niedoprecyzowane – max. 5

23.02

36

37

-

-

24.02

32

32

-

-

25.02

31

52

-

-

26.02

44

54

5

5

27.02

27

50

24

-

28.02

24

40

24

8

WEGA

ok.41

ok.41

ok.12

-

TOTAL:

282

403

53/max.75

13/max. 29

 

IV.   TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Ø      Rozpoczęcie usługi  - od 19 LUTY 2015

Ø      Zakończenie usługi  - do dnia wykonania usługi – 01 MARZEC  2015

V.     WARUNKI UDZIAŁU OFERTY W OCENIE 

Ø     posiadanie uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

Ø     posiadanie doświadczenia,

Ø     dysponowanie odpowiednimi zasobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

Ø     posiadanie umiejętności potrzebnych do zrealizowania zamówienia

VI.   OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

Podana cena musi obejmować wszystkie koszty związane z usługą z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków. Cena musi być podana w złotych polskich. Cena zostanie ustalona na okres obowiązywania umowy i nie będzie podlegać zmianom. Jednostką miary jest cena jednostkowa posiłku.

VII. KRYTERIUM OCENY OFERT

     Cena – 100%

VIII.           SPOSÓB i TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ø     Oferta powinna zawierać propozycje menu – przykładowe 10-dniowe menu lunchu i kolacji (mięsne/wegetariańskie + cateringowe)

Ø     Należy wyszczególnić cenę jednostkową brutto:

 

1.      lunchu

2.      kolacji

3.      lunchu – cateringu

4.      kolacji – cateringu

Ø     Oferty należy składać osobiście w siedzibie Zamawiającego (sekretariat Teatru Groteska)

Ø     Termin składania ofert:   9 GRUDNIA 2014, do godziny 16:00.

IX.   DODATKOWE INFORMACJE

1.      Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w zapytaniu ofertowym.

2.      Zamawiający podpisze z wybranym Wykonawcą umowę na wykonanie usługi.

3.      Zapytanie zostało zamieszczone również na stronie internetowej Zamawiającego: www.groteska.plpowrót »

 
Organizator:
Teatr Groteska, ul. Skarbowa 2, Kraków