FORMA

Miedzynarodowy festiwal teatru formy

PROF. JACEK MAJCHROWSKI, MAYOR OF THE CITY OF KRAKOW, INVITES

News

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYŻYWIENIE PODCZAS FESTIWALU „Materia Prima. 3.Międzynarodowy Festiwal Teatru Formy. Bieguny Kultury”

Recently added: monday, 26 november 2014


ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYŻYWIENIE PODCZAS FESTIWALU „Materia Prima. 3.Międzynarodowy Festiwal Teatru Formy. Bieguny Kultury”

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYŻYWIENIE PODCZAS FESTIWALU

„Materia Prima. 3.Międzynarodowy Festiwal Teatru Formy. Bieguny Kultury”,

21-28.02.2015, Kraków.

 

Teatr Groteska, w związku z realizacją Projektu „Materia Prima. 3. Międzynarodowy Festiwal Teatru Formy. Bieguny kultury”  dofinansowanego ze środków Programu „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014,  zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty cenowej na wyżywienie Gości Festiwalu.

Projekt Materia Prima. 3. Międzynarodowy Festiwal Teatru Formy. Bieguny Kultury finansowany z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, oraz środków krajowych.

I.        ZAMAWIAJĄCY

Teatr Groteska

ul. Skarbowa 2 ; 31-121 Kraków

tel. 12 633 48 22,  12 631 81 80

NIP:675-02-00-108
REGON: 000278793

 

Osoba do kontaktu:  Katarzyna Kuźmicz  – Koordynator Festiwalu

Email:  k.kuzmicz@groteska.pl,  

Tel: +48 793345006.

 

II.      PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Zamawiający zwraca się z prośbą o składanie ofert  na wyżywienie gości Festiwalu: grup artystycznych oraz prelegentów i uczestników konferencji  oraz sesji naukowej.

III.    SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ø        Przedział czasowy wyżywienia oraz działania Klubu Festiwalowego 19 luty 2015 – 1 marca  2015.

Ø        Wyżywienie ok. 130 osób (liczba może się wahać w zależności od napływających stopniowo potwierdzeniem przyjazdu zaproszonych Gości): lunch + kolacja codziennie podczas trwania Festiwalu (ok.100 osób sprecyzowanych, osoby dodatkowe dodane w późniejszym terminie)

Ø        Lunch na ciepło: przystawka (sałatka lub zupa), danie główne (opcja mięsna/wegetariańska), deser + woda/sok

Ø        Kolacja w formie bufetu na zimno

 

Ø        Dogodna lokalizacja od:

-  Biura Festiwalowego oraz siedziby Zamawiającego (Teatru Groteska) – maksymalnie  500 metrów, ok. 10min pieszo,

Ø        Profil lokalu:  klubo-kawiarnia kulturalno-artystyczna z doświadczeniem w obsługiwaniu międzynarodowych imprez, festiwali o charakterze artystycznym, spełniająca rolę Klubu Festiwalowego podczas trwania Festiwalu

Ø        Metraż lokalu:  minimum  175 m²otwartej przestrzeni

Ø        Możliwość zaaranżowania przestrzeni lokalu w zależności od potrzeb  (ustawienia krzeseł, stołów, sof)

Ø        Obsługa lokalu -  znajomość języka angielskiego

Ø        Możliwość otwarcia lokalu do późnych godzin nocnych (np. do godz. 1:00 w nocy)

Ø        Możliwość dowozu ciepłych posiłków do podanych wcześniej lokalizacji: usługa cateringowa z serwisem

Świadczenie usługi cateringowej polegać ma na przygotowaniu, dostarczeniu i podaniu posiłków (rozłożenie na stołach) do wskazanej lokalizacji na terenie Krakowa, z zachowaniem jakości i warunków usługi, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Lokalizacje dowozu:

- Nowohuckie Centrum Kultury, aleja Jana Pawła II 232, 31-913 Kraków

- Studio TV Łęg,  ul. Nowohucka 44, 31-580 Kraków

- Teatr Ludowy, ul. osiedle Teatralne 34, 31-948 Kraków

Ø        Serwowanie międzynarodowego – różnorodnego menu, z uwzględnieniem posiłków wegetariańskich (dodatkowo: 2os. alergia pokarmowa; 1os. dieta bezglutenowa)

Ø        Szczegółowe zapotrzebowanie na posiłki (Lunch/kolacja/catering-liczba) w terminach:

DATA

LUNCH

 

KOLACJA

CATERING

Lunch

CATERING

Kolacja

19.02

8

11

-

-

20.02

21

33

Niedoprecyzowane – max.11

Niedoprecyzowane – max.11

21.02

10

44

11

-

22.02

49

50

-

Niedoprecyzowane – max. 5

23.02

36

37

-

-

24.02

32

32

-

-

25.02

31

52

-

-

26.02

44

54

5

5

27.02

27

50

24

-

28.02

24

40

24

8

WEGA

ok.41

ok.41

ok.12

-

TOTAL:

282

403

53/max.75

13/max. 29

 

IV.   TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Ø      Rozpoczęcie usługi  - od 19 LUTY 2015

Ø      Zakończenie usługi  - do dnia wykonania usługi – 01 MARZEC  2015

V.     WARUNKI UDZIAŁU OFERTY W OCENIE 

Ø     posiadanie uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

Ø     posiadanie doświadczenia,

Ø     dysponowanie odpowiednimi zasobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

Ø     posiadanie umiejętności potrzebnych do zrealizowania zamówienia

VI.   OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

Podana cena musi obejmować wszystkie koszty związane z usługą z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków. Cena musi być podana w złotych polskich. Cena zostanie ustalona na okres obowiązywania umowy i nie będzie podlegać zmianom. Jednostką miary jest cena jednostkowa posiłku.

VII.KRYTERIUM OCENY OFERT

     Cena – 100%

VIII.           SPOSÓB i TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ø     Oferta powinna zawierać propozycje menu – przykładowe 10-dniowe menu lunchu i kolacji (mięsne/wegetariańskie + cateringowe)

Ø     Należy wyszczególnić cenę jednostkową brutto:

 

1.      lunchu

2.      kolacji

3.      lunchu – cateringu

4.      kolacji – cateringu

Ø     Oferty należy składać osobiście w siedzibie Zamawiającego (sekretariat Teatru Groteska)

Ø     Termin składania ofert:   3 GRUDNIA 2014, do godziny 16:00.

IX.   DODATKOWE INFORMACJE

1.      Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w zapytaniu ofertowym.

2.      Zamawiający podpisze z wybranym Wykonawcą umowę na wykonanie usługi.

3.      Zapytanie zostało zamieszczone również na stronie internetowej Zamawiającego: www.groteska.plback »

 
Organizator:
Teatr Groteska, ul. Skarbowa 2, Kraków